EXHIBITION

Dmitrijs Bitjukovs ir Latvijas mākslinieks. Dzimis 1988. gadā Rīgā, kur arī dzīvo un nodarbojās ar mākslu.

Mākslinieka darbiem piemīt detalizācija un precizitāte, maigie krasu salikumi, kas savienojas ar precīzam grafiskam līnijām, tas piešķir darbiem individuālo stilu, raksturīgu mākslinieka rokrakstam.

Galvena mākslas darbu tēma – vīriešu ķermeņa, mīlestības un seksualitātes skaistums. Mākslinieka darbi ir piesātināti ar erotismu, kaislību un ir uzlādēti ar spēcīgu seksuālo enerģiju.

 

Dmitry Bitjukov is a Latvian artist, born in 1988 in Riga where he lives and works now.

Artist’s artworks are specific for their precision and detail, combination of soft and diffuse colours with clear graphic lines. Artworks are made in an individual style which is typical only for the author.

The main theme of his artworks is the beauty of the male body, male love and sexuality. The artworks are saturated with eroticism, passion and carry a powerful charge of sexual energy.

 

Дмитрий Битюков – латвийский художник. Родился в 1988 году в Риге, где живет и занимается творческой деятельностью поныне.

Работы художника отличаются точностью и детализацией, сочетанием мягких и рассеянных красок с четкими графическими линиями, что придает работам индивидуальный стиль, характерный для руки автора.

Основная тема художественных работ – это красота мужского тела, мужской любви и сексуальных отношений. Работы автора насыщенны эротизмом, чувством страсти и несут в себе мощный заряд сексуальной энергии.

 

Kontaktinformācija | Contact information | Контактная информация

e-mail: vojageur@inbox.lv

facebook: http://www.facebook.com/dmitry.bitjukov.art

online gallery: http://vojageur.tumblr.com

 


“Ethnic”

Pictures by Jimmy Nelson.
 


 
bar ● club ● art space ● cruising ● video